9 กันยายน
ข่าวสาร แวดวงสังคม

9 กันยายน ค.ศ. 1890 วันเกิด ผู้พันแซนเดอส์

9 กันยายน ค.ศ. 1890 วันเกิด พันเอกฮาร์แลนด์ เดวิด แซนเด …