อัพเดตเรื่องสุขภาพและความงาม แฟชั่น ได้ที่นี่

วันกาชาดสากล วันกาชาดโลก ความสำคัญ วันกาชาดสากลคือ

วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล วันกาชาดสากลคือ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day) วันกาชาดสากล ภาษาอังกฤษ วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกกาชาด ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันกาชาดโลก เพื่อแสดงความรำลึกถึง อังรี ดูนังต์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งกาชาดบิดาแห่งกาชาด ได้ถือมาจากหน่วยงาน “สภากาชาดสากล” (International Committee of the Red Cross) ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1863 วันกาชาดสากลคือ

โดยมีภารกิจด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการสู้รบและสถานการณ์รุนแรงอื่นที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายมนุษยธรรม และหลักการมนุษยธรรมสากลเพื่อป้องกันความเดือดร้อน และจำกัดผลกระทบจากการสู้รบ เพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ไม่ว่าจะอยู่ในสงครามหรือยามสงบ

องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเน้นการช่วยเหลือในทางการแพทย์และความเป็นมนุษย์ เช่น การให้อาหาร น้ำดื่ม การบรรเทาความเจ็บป่วย และการพยาบาล โดยใช้สัญลักษณ์แดงของกาชาด เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือ องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันกาชาดสากล ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงภารกิจของสภากาชาดสากล และพยายามเพิ่มความตระหนัก ให้กับผู้คนว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันกาชาดสากล ประวัติความเป็นมาของวันกาชาดสากล การเริ่มต้นของสภากาชาดไทย

วันกาชาดสากลเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเขาได้พบเหตุการณ์ที่น่าสลดใจในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 โดยเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศส ร่วมกับอิตาลีกับกองกำลังทหารของออสเตรีย ณ บริเวณใกล้ ๆ หมู่บ้านของซอลเฟริโน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ทำให้มีทหารบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เนื่องจากขาดคนช่วยเหลือพยาบาล เขาจึงได้รวบรวมบรรดาหมอชาวออสเตรียและกลุ่มนักเรียนแพทย์อิตาเลียนมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่เลือกฝ่ายมิตรหรือศัตรู วันกาชาดสากลคือ เมื่อกลับถึงกรุงเจนีวา ญัง อังรี ดูนังต์ได้นำแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านหนังสือ “ความทรงจำที่ซอลเฟริโน”

โดยในหนังสือนี้มีใจความสำคัญระบุว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดตั้งองค์กรอาสาสมัคร องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือดูแลทหารบาดเจ็บในสงคราม” และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ทางแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปสู่การประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเจนีวา องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยมีผู้แทนจาก 16 ประเทศเข้าร่วมประชุม และสร้างสภากาชาดสากลขึ้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2406 โดยมีการก่อตั้ง “คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาทุกข์ทหารบาดเจ็บ” ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ The International Committee of the Red Cross (ICRC) ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสงครามและภัยพิบัติต่าง ๆ องค์กรกาชาดสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ระหว่างประเทศได้กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเป็นวันกาชาดโลก ในวันนี้คนทั่วโลกจะระลึกถึงความสำคัญ ของกาชาดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสงคราม องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันกาชาดสากล ที่มาของสัญลักษณ์กาชาด

วันกาชาดสากล

กิจการกาชาดเริ่มต้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเครื่องหมายสีแดงบนพื้นขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของกาชาดที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบัน การใช้เครื่องหมายนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสิ่งที่นับว่าสำคัญอย่างยิ่งในวงการกาชาดทั้งในและต่างประเทศ องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย สัญลักษณ์กาชาดสากล

สัญลักษณ์ดังกล่าวจะมีลักษณะกลับกัน กับธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเครื่องหมายกากบาท มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ การใช้เครื่องหมายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เพียงแค่ในวงการกาชาด วันกาชาดสากลคือ แต่ยังมีการกำหนดเครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงใช้ในประเทศมุสลิม เพื่อแสดงความเคารพและเกียรติต่อศาสนา โดยเรียกว่า “สภาเสี้ยววงเดือนแดง” โดยมีหลักการและหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกันจากสภากาชาด

ซึ่งสภากาชาดจะยึดหลักการกาชาด 7 ประการคือ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล ปัจจุบันมีสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจำนวน 181 ประเทศ สำหรับสภากาชาดไทยเป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศลำดับที่ 31

หน้าที่และบทบาทของสภากาชาดสากล

บทบาทของสภากาชาดสากลได้แก่ การสนับสนุนและสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วโลก โดยตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ การสนับสนุนการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม วันกาชาดสากลคือ

สภากาชาดสากลเป็นองค์กรอิสระ วันกาชาดสากล ที่เป็นผู้นำแนวคิดการประชุมของกาชาดจากทั่วโลก วันกาชาดสากลคือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกาชาดในทุก ๆ ประเทศ วันกาชาดสากล องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประวัติกาชาดสากล

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย วันกาชาดสากลคือ องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพกาชาด การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสำหรับคนที่สนใจในกาชาด และการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรกาชาดในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สภากาชาดสากลประกอบด้วย 3 องค์กรหลัก ได้แก่

วันกาชาดสากล

1. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross หรือ ICRC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีพันธกิจหลักในการคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยสงครามและความขัดแย้ง ทั้งในระดับระหว่างประเทศ และภายในประเทศ มีการรับรองจากอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งเป็นกฏหมายระหว่างประเทศที่มีการลงนามรับรองโดย 194 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

เป้าหมายของ ICRC คือการสนับสนุนผู้ประสบภัยสงคราม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากและเสี่ยงภัย โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การส่งกองทัพแดงเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเผชิญหน้ากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข

และการช่วยเหลือในการสร้างความเข้มแข็ง และสร้างสันติภาพในชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสงครามและความขัดแย้ง การดำเนินงานของ ICRC เป็นอิสระและไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล และเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย และมั่นคงสำหรับทุกคนในโลก

วันกาชาดสากล

2. สหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC เป็นองค์กรนานาชาติที่มีหน้าที่ เป็นตัวกลางในการประสานงานและรวบรวมสรรพกำลังของประเทศสมาชิกในการตอบสนอง และบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติขั้นรุนแรง โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินในวงกว้าง องค์กรอาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันกาชาดสากลคือ

เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วม อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้กับการพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศสมาชิกด้วย องค์กรนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการป้องกัน และบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในระดับโลก และมีสมาชิกมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้รับการรับรองโดยอนุสัญญาเจนีวา และเป็นเจ้าภาพของการประชุมประจำปีของสหพันธ์กาชาดทุกปี

วันกาชาดสากล

3. สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง (National Societies) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติและบริการด้านสุขภาพและสังคมให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือ พลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม และในบางกรณีมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยบริการแพทย์ทหาร เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ปัจจุบันสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ กว่า 186 ประเทศทั่วโลก

สภากาชาดไทยบทบาทที่ต้องทำ

เพื่อเริ่มกิจการกาชาดในประเทศไทย วันกาชาดสากลคือ สภาอุณาโลมแดงถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2457 และในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศรับรองสภากาชาดไทยในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสันนิบาตสภากาชาดได้รับเข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2464 เป็นต้นไป สภากาชาดไทยได้ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีพิพาท ร.ศ. 112

วันกาชาดสากล

ซึ่งในภาวะสงบทางราชการถูกเปลี่ยน เป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อเพิ่มประโยชน์ และบรรเทาทุกข์ภัยของประชาชนในอนาคต วันกาชาดสากล ที่ส่งผลในปัจจุบัน สภากาชาดไทยยังคงปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ การบริการด้านสุขภาพและสังคม วันกาชาดไทย

โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยงานของหน่วยบริการแพทย์ทหารตามสมควร ส่วนกิจกรรมการองค์การกาชาดไทยจัดงานประจำปีในทุก ๆ ปี เพื่อเผยแพร่หลักการ การดำเนินงาน ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหาเงินเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลไว้รับใช้ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

 

Sources : ifrc

อ่านต่อ>>>กิจกรรมวันพยาบาลสากล

โหลดเกมส์