อัพเดตเรื่องสุขภาพและความงาม แฟชั่น ได้ที่นี่

Generation ทำไมต้องแยก generationแปล ว่าอะไร

Generation

Generation คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอายุช่วงวัยของมนุษย์ และยุคสมัย

Generation หลายคนมีความสงสัยกันอยู่ ว่าแต่ละยุคนั้น เขาจัดกลุ่มกันอย่างไร แล้วทำไมถึงต้องแบ่งแยกเป็นเจน ๆ ไป เพื่อมาทำความเข้าใจ วันนี้ไฉไลจะพามารู้ว่า generationแปล ว่าอะไรและมีความหมายอย่างไร เพื่อที่ต่อไปนี้ทุกคนจะได้ แยกช่วงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดความสับสนกันนะคะ ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration การแบ่ง generation มีอะไรแบบไหนกันบ้างตามไฉไลมาดูกันจ้า ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration

Generation

Baby Boomer Generation หรือ Gen B

คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 ยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านเมืองสงบหลังจากสงคราม ทุกคนที่มีชีวิตรอดต้องเร่งกลับมาฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง แต่เนื่องจากได้สูญเสียจำนวนประชากรจากการทำสงคราม คนในยุคนี้จึงมีค่านิยมว่าต้องมีทายาทหรือลูกหลานเยอะ ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานมาช่วยกันพัฒนาประเทศ generationแปล ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration

ปัจจุบันคน Generation / Gen B คือคนมีอายุประมาณ 60 ขึ้นไป ลักษณะนิสัยจะเป็นคนจริงจัง เคร่งครัดเรื่องขนมธรรมเนียนประเพณี เป็นเจ้าคนนายคน ชีวิตทุ่มเทให้กับการทำงาน มีความอดทนสูง ประหยัดอดออม ซึ่งมักถูกจัดเป็นพวก “อนุรักษนิยม” ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration

เจเนอเรชั่น X หรือ Gen-X generationแปล ว่า

คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 สำหรับคนGen-X นั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Yuppie หรือ Young Urban Professionals หมายถึง คนที่เกิดมาในยุคมั่งคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป และเป็นยุคที่มีการให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากค่านิยมยุคเบบี้บูมเมอร์ส่งผลให้มีเด็กเกิดมากเกินไป ปัญหาตามมาก็คือเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร

ปัจจุบันคนยุค generationแปล Gen-X เป็นคนวัยทำงาน มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดคือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มีแนวคิดสร้างความสมดุลในเรื่องงานและครอบครัว คือทำงานตามหน้าที่ ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเท ทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง ไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง สร้างสรรค์ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration generationมีอะไรบ้าง

Generation

Generation Y หรือ Gen-y เรียกอีกอย่างว่า Millennials

คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 คน Gen-Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัล มีความเป็นสากล เปิดรับวัฒนธรรมแบบ Teen Pop มองว่าการชื่นชอบศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดา มีเทคโนโลยีพกพา รักความสะดวกสบาย เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและเฟื่องฟู ทำให้พ่อแม่ที่เป็นคนในยุค Gen B ซึ่งถูกปลูกฝังให้ทำงานหนักค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิต จึงทำให้ดูแลเอาใจใส่ลูก ๆ ที่เกิดมาในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เด็กยุค Gen-Y จึงมักจะถูกตามใจ อยากได้อะไรต้องได้ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ generationแปล

ลักษณะพฤติกรรมของคน Gen-Y มักต้องการความชัดเจนในการทำงาน เช่น ต้องชัดเจนว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร? คาดหวังที่จะมีเงินเดือนสูง ๆ คาดหวังคำชม แต่ไม่อดทนต่องานที่ทำ ชอบเปลี่ยนงานอยู่บ่อย ๆ นอกจากนี้ คน Gen-Y ยังต้องการสร้างสมดุลเวลาให้กับตัวเอง เช่น หลังเลิกงานมักจะไปทำกิจกรรมให้ความสุขกับตัวเอง อย่างไปเล่นฟิตเนส แฮงเอาท์พบปะเพื่อนฝูง ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration generation ช่วงอายุ

ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยเริ่มทำงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่นสมาร์ตโฟน ไอแพด คุยโทรศัพท์ ไปพร้อม ๆ กับทำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างการเดิน การทำงาน หรือกินข้าวได้

เจเนอเรชั่น Z หรือ Gen-Z

คือคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 เกิดจากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่างGen-X และ Gen-Y เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตัล ดำเนินชีวิตแบบมีการติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อบันเทิงต่างๆ เด็กรุ่นนี่้จะเป็นรุ่นแรกที่ทั้งพ่อและแม่จะออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ จึงทำให้เด็กยุคGen Z ได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อและแม่ของตัวเอง ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration

เนื่องจากเกิดมาในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย เด็กในยุคนี้อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั้นจะอยู่ได้อย่างไร แถมยังยกให้สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะของชาวGen-Z จนถูกเรียกว่า Digital in their DNA คนเจนนี้ติดโลกออนไลน์และรับข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างรวดเร็ว ทันโลกและวิเคราะห์สถิติเรื่องต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์อนาคตได้เร็ว ตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว

ไม่ชอบรอคอย แต่ก็เป็นคนที่กลัวอนาคต จึงมักหาข้อมูลมาเปรียบเทียบและป้องกัน เช่น เรียนอะไรไม่ตกงาน อาชีพอะไรมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าจะเลือกงานที่เงินดีมากกว่าที่ชอบจริง ๆ generationแปล ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration คนGen-Z จะเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้นจากการมองเห็นในโลกดิจิทัล

จึงเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่าง มีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์หลายงาน เพราะความอดทนต่ำ ต้องการคำอธิบายมากขึ้น ต้องมีเหตุผล ต้องรู้สึกว่าได้เข้าใจกับทุกเรื่องในชีวิต generationแปล

ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration ส่วนการเรียนรู้ของคนGen Z จะหาความรู้ได้ทุกที่ เกลียดการเรียนแบบบรรยาย ก็ชอบข้อมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติชัดเจน เน้นข้อมูลสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ๆ เพราะจดจำข้อมูลได้ดีจากข้อมูลสั้น ๆ ตามแบบฉบับโลกออนไลน์ พฤติกรรม generation x y z ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration

Generation

สุดท้าย เจเนอเรชั่น Alpha 

กลุ่มนี้จะมีอายุน้อยกว่า 8 ปี เป็นเด็กที่โตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำรอบตัว ไม่ใช่แค่ Tablet แต่ยังโตมากับ AI และระบบการสั่งการด้วยเสียงหรือ Voice Assistants ที่อยากได้อะไรแค่บอก ไม่ต้องกดหรือพิมพ์หาอีกต่อไป มีการเรียนรู้จาก YouTube จะมองเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ในมุมของนักการตลาด Gen Alpha ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำการบ้านอย่างหนัก generationแปล

เพราะนอกจากความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้ว คนกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มจะขี้เบื่อ มีความอดทนต่ำและอารมณ์ร้อน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกมาตั้งแต่เกิด คนกลุ่มนี้ถูกปลูกฝังเรื่อง Well-being ตั้งแต่เด็ก ทำให้จะใส่ใจกับอาหารการกินและสุขภาพอย่างมาก เพราะพ่อแม่พวกเขาปลูกฝังนิสัยเหล่านี้มาให้ คนกลุ่ม Alpha นี้ มีอิทธิพลต่อคนเจน Y ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้น ถ้าอยากเจาะคนกลุ่มนี้ ต้องทำความเข้าใจเจน Y ด้วย

โดยต้องสื่อสาร ให้ข้อมูลถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับลูก เพราะการตัดสินใจของพ่อแม่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับลูก ให้ความสำคัญลูกมากที่สุด ดังนั้น การทำความเข้าใจทั้งในพฤติกรรมและทัศนคติของคนแต่ละ Generations ในมิติต่างๆ เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ หากอยากสามารถเข้าถึงและครองใจผู้บริโภค​กลุ่ม​เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ generation x y z และนทั้งหมดนี้ก็เป็น ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของคนแต่ละgeneration นั่นเอง เจเนอเรชั่น

 

อ่านต่อ>>>สไตล์การแต่งตัวที่ได้รับความนิยมเทรนด์แฟชั่นy2k

หนังออนไลน์