อัพเดตเรื่องสุขภาพและความงาม แฟชั่น ได้ที่นี่

ยุคอนาล็อก สิ่งที่เลือนหายตามกาลเวลา อนาล็อกคืออะไร

ยุคอนาล็อก

ยุคอนาล็อก อนาล็อกคืออะไร รู้เกี่ยวกับกระแสที่วนกลับมาอีกครั้ง

ยุคอนาล็อก ถ้าย้อนกลับไปราว 23 ปีที่แล้วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง จากวิวัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีในการสื่อสาร แตกถ้านานเป็นหลายร้อยปี จากที่มีการสื่อสารแบบยุคโบราณ เช่นภาพบนผนังถ้ำ เป็นการสื่อสารของบุคคลสมัยโบราณ เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของตนเอง ด้วยการใช้สีธรรมชาติ หรือก้อนหินขีดเขียนและวาดภาพต่าง ๆ ไว้บนผนังถ้ำหรือก้อนหิน การวาดภาพบนผนังถ้ำจัดเป็น การสื่อสารรูปแบบแรกของมนุษย์ ที่ยังมีหลักฐานปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน

ก็มีการพัฒนาตามยุคสมัยสู่ยุคอนาล็อก อนาล็อกคืออะไร หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จาการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิทัล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างแอนะล็อกและดิจิทัลได้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล ยุคอนาล็อก ภาษาอังกฤษ

กล่าวคือ ยุคอนาล็อก แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้น และเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอนาล็อก (Analog) คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอนาล็อก และชนิดดิจิทัล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้น จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิทัล “เสียง” เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิทัลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “โมเด็ม” ดู digital

ยุคอนาล็อก

ยุคอนาล็อก เริ่ม 0G-5G การสื่อสารยุคอนาล็อก มีอะไรบ้าง

ยุคโบราณ | Ancient Time (1.9 M BC-776 BC)

มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้การสื่อสารมานานก่อนที่จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ โดยเริ่มจากภาษาท่าทาง การออกเสียง และพัฒนาขึ้นมาเป็นการใช้สัญลักษณ์ สัญญาณควัน โดยมีความเป็นระบบและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ดังจะเห็นได้จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ด้วยวิธีต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อบ่งชี้ว่า อนาล็อกคืออะไร มนุษย์ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

1.9 M BC Speech การพูด ก้าวแรกและก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์คือการพูด พบหลักฐานว่ามนุษย์ Homo ergaster ซึ่งปรากฏตัวขึ้นบนโลกเมื่อกว่า 1.8 ล้านปีก่อน ใช้ภาษาพูดในการสื่อสารโดยอ้างอิงจากการขุดพบโครงกระดูกที่มีลักษณะของโพรงจมูกแบบเฉพาะ ตลอดจนทักษะในการประดิษฐ์เครื่องมือที่ซับซ้อน ยุคอนาล็อก ปีไหน

400 BC Cuneiform inscription สัญลักษณ์รูปลิ่ม เมื่อการสื่อสารในสังคมมนุษย์พัฒนาขึ้นอย่างมีแบบแผน มีการสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย เห็นได้จากระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดคือ จารึกสัญลักษณ์รูปลิ่มบนแผ่นดินเหนียวของชาวสุเมเรียน แห่งอาณาจักรเมโสโปเตเมีย อนาล็อกคืออะไร

776 BC Carrier Pigeon พิราบสื่อสาร เมื่อมีภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ก็ตามมาด้วยการขยายขอบเขตออกไปเป็นการติดต่อถึงกันในระยะทางไกล โดยอาศัยสัตว์เป็นผู้ส่งสาร มีการบันทึกถึงการใช้นกพิราบสื่อสารในโอลิมปิกส์ครั้งแรกโดยชาวกรีก ณ กรุงเอเธนส์ การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

ยุคอนาล็อก 0G-1G | Age of Analog (1836AD -1940AD)

หลังจากมนุษย์เริ่มเรียนรู้ประโยชน์มหาศาลของการใช้ไฟ เผ่าพันธุ์อันแข็งแกร่งนี้ได้ก่อร่างสร้างรากฐานทางภูมิปัญญาจนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง จนถึงยุคที่ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทสำคัญ ยุคเฟื่องฟูแห่งนวัตกรรมก็เติบโตขึ้น พร้อมกับการเริ่มต้นของยุค Analog ซึ่งอาศัยการส่งสัญญานผ่านอุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณจนได้ข้อมูลที่ต้องการ ส่งผลให้การสื่อสารระยะทางไกลไม่ใช่อุปสรรคของเราอีกต่อไป

1836AD Telegraph โทรเลข Samuel Morse ชาวสก็อตแลนด์ ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลขสำเร็จเป็นครั้งแรกโดยอาศัยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้า การส่งสารในระยะทางไกลในเวลาอันสั้นจึงได้เริ่มขึ้น ยุคที่ไม่มี อินเตอร์เน็ต

1843AD Fax machine โทรสาร Alexander Bain ชาวสก็อตแลนด์ ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรสารสำเร็จเป็นครั้งแรก โดยใช้การเปลี่ยนข้อมูลเอกสารเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายถึงผู้รับ และแปลงสัญญาณกลับมาเป็นข้อมูลอีกครั้งโดยเหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ

1876AD Telephone โทรศัพท์ Alexander Graham Bell ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรศัพท์สำเร็จเป็นครั้งแรกที่อเมริกา ปฏิวัติวงการสื่อสารทางไกลให้เป็นเรื่องสะดวกสบายไปอีกระดับ โดยการแปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสายไปถึงผู้รับ อนาล็อกคืออะไร

1886AD Radio วิทยุ Heinrich Hertz ค้นพบคลื่นวิทยุที่เยอรมัน โดยการอาศัยทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งกลายเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมทางการสื่อสารในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

1929AD Television โทรทัศน์ Philo T. Fransworth ประดิษฐ์โทรทัศน์สำเร็จเป็นครั้งแรกที่อเมริกา โดยการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องรับทำให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง

1940AD Walkie Talkie วิทยุสื่อสาร กองทัพอเมริกันมีการใช้วิทยุสื่อสารแบบพกพา SCR-536 เป็นครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคิดค้นโดย Don Mitchell และทีม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา ยุคอนาล็อก อนาล็อกคืออะไร การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

ยุคอนาล็อก

ยุคดิจิทัล 2G-3G | Age of Digital (1946AD -1989AD)

พัฒนาการครั้งสำคัญที่เปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคต เมื่อยุคแห่งคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ระบบ Digital เข้ามาแทนที่ ซึ่งสามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและซับซ้อนมากกว่าระบบอะนาล็อก ที่มีความแม่นยำน้อยกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีส่วนช่วยให้เทคโลยีทั้งหลายพัฒนาต่อไปอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

1946AD ENIAC คอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ คอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลกถือกำเนิดที่ประเทศอเมริกา โดย John Mauchly และ J. Presper Eckert มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการคำนวณทางทหาร อนาล็อกคืออะไร

1969AD Internet เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ ARPAnet ถือกำเนิดขึ้น และประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก มีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม

1970AD Personal Computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล John Blankenbaker ประดิษฐ์ Kenbak-1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกของโลกบุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่ยุคแห่งการสร้างสรรค์คิดค้นอย่างไม่หยุดนิ่ง

1971AD Email จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Ray Tomlinson ชาวอเมริกัน คิดค้นการส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์สำเร็จเป็นครั้งแรก ทำให้การส่งข้อมูลถึงกันทำได้อย่างง่ายดาย การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

1983AD Cellular telephone โทรศัพท์มือถือ บริษัท Motorola ประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือ DynaTAC 800x เครื่องแรกของโลกออกวางขายที่อเมริกา ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สาย

1989AD www เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก www ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกที่อเมริกา โดยTim Berners-Lee ชาวอังกฤษ ถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกอินเตอร์เน็ตที่มีส่วนเชื่อมโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

ยุคเครือข่ายสังคม 4G-5G | Age of Social Network (1992AD -2011AD)

ยุคแห่งการเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้พรมแดน โดยเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต มากกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่รวมไปถึงภาคธุรกิจ การแพทย์การศึกษา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอย่างโลก Social Media ซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิตยุคใหม่ที่พาให้มนุษยชาติก้าวไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็ว ยุค Analog จุดเด่น

1992AD Smartphone สมาร์ทโฟน สมาร์ตโฟนเครื่องแรกถือกำเนิดขึ้นโดย IBM ที่อเมริกา เผยโฉมเทคโนโลยีที่สามารถทำได้มากกว่าการสื่อสาร ต้นแบบนวัตกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งโลกอนาคต

1992AD SMS บริการส่งข้อความ SMS ถูกส่งเป็นครั้งแรก โดย Neil Papworth ชาวอังกฤษ พื้นฐานความสำเร็จที่ถูกพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีการสื่อสารอีกหลายแขนง ซึ่งทำให้เราสามารถส่งข้อความสั้นๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

1996AD Chat Apps แชท กำเนิดแอปพลิเคชันแชท แรก ICQ โดย Mirabilis Company ในอิสราเอล ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

1996AD Social Network เครือข่ายสังคม Sixgdegrees คือเครือข่ายสังคมช่องทางแรกที่แจ้งเกิดในฐานะพื้นที่ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนบนโลก Internet โดยผู้ประกอบการสัญชาติอเมริกันนาม Andrew Weinreich

1997AD WiFi เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 จุดเริ่มต้นของ WiFi ถือถูกพัฒนาขึ้นที่อเมริกาด้วยความร่วมมือของ NCR Corporation และ AT&T Corporation พลิกโฉมอินเตอร์เน็ตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

1999AD MSN Messenger เอ็มเอสเอ็น เมสเซนเจอร์ โปรแกรมส่งข้อความผ่าน Internetรายแรก ๆ โดย Microsoft Corp ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

2004AD Facebook เฟซบุ๊ก กำเนิด Social Network ที่มีผู้ใช้มากที่สุด กว่า 2 ล้านล้าน คน ทั่วโลก โดย Mark Zuckerberg ชาวอเมริกัน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารให้มีศักยภาพและเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น

2005AD Youtube ยูทูป กำเนิดเว็บไซต์สัญชาติอเมริกัน ที่เปลี่ยนโลกบันเทิงไปตลอดกาล สร้างโดย Steve Chen, Chad Hurley, และ Jawed Karim

2006AD Twitter ทวิตเตอร์ กำเนิด กระจิบข่าวยอดนิยมของโลก ผลงานของ ทีมโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันอย่าง Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, และEvan Williams

2009AD WhatsApp วอทส์แอพพ์ โปรแกมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก ที่ใช้ส่งข้อความได้ทั้งภาพและเสียงในหลาย Platform เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของโปรแกรมเมอร์ชาวยูเครน Jan Koum

2010AD Instagram อินสตาแกรม Mike Krieger และKevin Systrom ได้เปิดตัว Aplication ถ่ายรูปยอดนิยมที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคสมัยที่ใครๆ ก็อยากมีตัวตนแบบคนดัง

2011AD LINE ไลน์ แอปพลิเคชันแชทที่มีมากกว่าการสื่อสาร กำเนิดขึ้นโดย Naver Corporation บริษัทสัญชาติเกาหลี

2016AD Tiktok แอปพลิเคชันแชท หรือ Douyin (เตาอิน) ที่เรียกกันในจีนนั้น ได้รับความนิยมทั่วโลกมากในปัจจุบันนี้ ที่ได้รับการพัฒนามาจากบริษัท ByteDance ซึ่ง TikTok เกิดจากไอเดียของวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวจีน Zhang Yiming ที่ต้องการจะมีบริษัทซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง

ยุคอนาล็อก กับ ดิจิทัล ต่างกันอย่างไร

ทั้ง 2 คำนี้นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการก่อเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณหรือ โทรคมนาคม แล้วทราบกันหรือไม่ว่าทั้ง 2 คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล

อนาล็อกคืออะไร สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น ยุคAnalogคือ 

ดิจิทัลคืออะไร สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง(Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุด ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกันเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น “0” และ “1” หรืออาจจะมีหลายสถานะ

ยุคอนาล็อก

ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องระบบสื่อสารดิจิทัล มีค่าที่ตั้งไว้ (threshold) เป็นค่าบอกสถานะ ถ้าสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น “1” ถ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ สถานะเป็น “0” ซึ่งมีข้อดีในการท่าให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง กระแสไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับระบบสื่อสารโทรคมนาคม เมื่อกล่าวถึงสัญญาณในเชิงประยุกต์ก็ อาจจะจำแนกในหมวดหมู่นี้ได้

การไหลของไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถส่งข่าวสารได้ แต่เมื่อไร ที่ทำการควบคุมกระแสให้เป็นพัลส์โดยการเปิดสวิตซ์ กระแสจะลดลงสู่ศูนย์และปิดสวิตซ์ กระแสก็จะมีค่าค่าหนึ่ง พัลส์ของกระแสถูกผลิตตามรหัสที่ใช้แทน แต่ละตัวอักษรหรือตัวเลย โดยการรวมของพัลส์ การทำงานของสวิตซ์สามารถส่งข้อความใด ๆ ได้

ตัวอย่างที่เห็นได้เสมอได้แก่ รหัสมอร์ส เป็นต้น ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับในรูปของคลื่นอยู่ในจำพวกคลื่นวิทยุมีการใช้งานอย่าง กว้างขวางอันเป็นที่รู้จักกันดี การเปลี่ยนแปลงยุคอนาล็อกที่ไร้อินเตอร์เน็ตสู่ดิจิทัล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านคงพอจะได้เห็นภาพคร่าวๆแล้ว ว่าความหมายของคำว่า Analog และ Digital ต่างกันอย่างไร ซึ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในความรู้ทั้งเชิง ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว

 

อ่านต่อ>>>วันสตรีสากล 

มังงะ