23 พฤษภาคม 2022 วันเต่าโลก (World Turtle Day)

‘เต่า เต่า เต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมามันทำหัวผลุบๆโผล่ๆ’

23 พฤษภาคมของทุกปีถูกจัดให้เป็น วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day และเมื่อพูดถึงเต่าหลายๆคนก็คงนึกถึงเพลงที่เคยร้องมาตั้งแต่อนุบาลที่ร้องให้กับเจ้าสัตว์สี่ขามุงกระเบื้องหัวผลุบโผล่ๆ แต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือในช่วงหลังมานี้หัวของมันอาจไม่ได้โผล่ให้เห็นอีก เนื่องจากจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุที่ต้องการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเต่าทุกตัวบนโลก องค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล (American Tortoise Rescue) จึงนับให้วันนี้เป็นวันสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์โดยเฉพาะ เต่าทะเล ที่นับวันยิ่งสูญพันธ์เร็วขึ้นๆ สวนทางภาพลักษณ์ความเก๋า ความอายุยืน

ภาวะคุกคามเต่าทะเล

จากข้อมูลคลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าตัวการที่ทำให้เต่าทะเลทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นจากน้ำมือของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ตั้งแต่อดีตเต่าทะเลจำนวนมากต้องถูกล่าเพื่อนำเนื้อและไขมันมาบริโภค กระดองและซากถูกนำมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่ง มิหนำซ้ำไข่เต่าทะเลเกือบทั้งหมดถูกนำมาบริโภค จนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว

นอกเหนือจากนี้ สาเหตุการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลเกิดด้วยความไม่ตั้งใจของมนุษย์เช่นเดียวกัน โดยเต่าทะเลแม้จะอยู่ในน้ำแต่ก็ไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้ทำให้มักพบข่าวศพเต่าทะเลติดอวน หรือ เบ็ดใต้น้ำขยับขึ้นมาหายใจบนบกไม่ได้จนจมน้ำตายในที่สุด ทำให้ ปัจจุบันเต่าทะเลได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ เพราะหวังว่าในอนาคตเรายังคงได้เห็นเต่าแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร แทน หน้าสมุด เพียงอย่างเดียว

23 พฤษภาคม

ทำไมเต่าทะเลถึงสำคัญ

เต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้เป็นตัววัดความสมดุลและสมบูรณ์ในระบบนิเวศระแวกนั้นด้วยเช่นกัน ในโลกใต้น้ำ เต่าทะเล จึงถูกยกระดับในฐานะผู้รักษาความสมดุลของห่วงโซ่อาหารด้วยความสามารถของมันที่ช่วยให้ระบบนิเวศของแนวปะการังสามารถคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เห็นเต่าเมื่อไหร่ ที่นั่นอุดมสมบูรณ์เมื่อนั้น

ซูเปอร์ฮีโร่เต่ายังมีประโยชน์ต่อธรรมชาติมากมาย อาทิ ช่วยควบคุมปริมาณของแมงกะพรุนในธรรมชาติให้สมดุล เป็นนักตัดหญ้ากลางทะเลแต่งและรักษาปริมาณให้เหมาะสม เป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับเพรียงทะเล ปลาขนาดเล็ก หรือแม้แต่กระดองหนาๆที่ใช้กันอันตรายในชั่วเวลาเดียวกันก็ได้เป็นที่พักกลางทะเลสำหรับนกทะเลที่อยากหาที่พักช่วงเมื่อยๆ เช่นเดียวกัน

ซึ่งสภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนี้ ไม่ได้เป็นเพียงจุดแวะสายตาเวลาเราไปเที่ยวพักร้อนเท่านั้น ท้องทะเลที่ยังสมบูรณ์อยู่ยังเป็นแหล่งปากท้องสำคัญของมนุษย์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่อาหารซีฟู๊ด พื้นที่ผลิตก๊าซออกซิเจนทั้งหมดของเรา จึงไม่แปลกใจที่นักอนุรักษ์หลายคนร้อนใจกับจำนวนเต่าที่สูญพันธ์ุเร็วขึ้นทุกวัน เพราะหากเต่าหายไปอีกไม่นาน เราก็จะหายตามเต่า แน่นอน

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก