โครงการสิทธิ์

โครงการสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 5 อีกไม่กี่วันนี้แล้ว รายเก่ายืนยันสิทธิ – เปิดลงทะเบียนรายใหม่

โครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 เปิดลงทะเบียนรายใหม่ 19 ส.ค. นี้ ส่วนรายเก่ายืนยันสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง ต้องใช้จ่ายครั้งแรกก่อน 14 ก.ย. 65

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 กรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการสี่เดือนตั้งแต่ส.ค.-พ.ย. 2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 2565 รูปแบบการดำเนินการ ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

โครงการสิทธิ์

สำหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5

ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565นี้

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก