เช็คสภาพอากาศ วันนี้

เช็คสภาพอากาศ วันนี้ 10 ก.พ.66 PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน มีจังหวัดอะไรบ้าง

เช็คสภาพอากาศ วันนี้ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตรวจสอบรายงานสภาพอากาศ คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น. ภาพรวมปริมาณค่า PM 2.5 ในประเทศ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยวันนี้พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1.เชียงราย
2.เชียงใหม่
3.แม่ฮ่องสอน
4.พะเยา
5.น่าน
6.ลำพูน
7.ลำปาง
8.แพร่
9.สุโขทัย
10.ตาก
11.นครพนม
12.ขอนแก่น
13.กาฬสินธุ์

– ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 19-155 มคก./ลบ.ม.

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26-60 มคก./ลบ.ม.

– ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11-35 มคก./ลบ.ม.

– ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8-32 มคก./ลบ.ม.

– ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-21 มคก./ลบ.ม.

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-39 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

เช็คสภาพอากาศ วันนี้

สถานการณ์ PM 2.5 กรุงเทพมหานคร

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ตรวจวัดได้ 10-31ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 8-14 ก.พ.2566 คาดว่าอัตราการระบายอากาศดี อากาศค่อนข้างเปิด ประกอบกับมีฝนบางพื้นที่ ประกอบกับช่วงวันที่ 10-13 ก.พ.2566 ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่ มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มทรงตัว

ช่วงวันที่ 14-18 ก.พ.2566 อากาศแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น เนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคอีสาน ทิศทางลมยังแปรปรวนในช่วงแรก ก่อนที่จะกลายเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) มีกำลังแรงขึ้น และวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

และช่วงวันที่ 9-15 ก.พ.2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละออง ออกจากพื้นที่

สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เช็คสภาพอากาศ วันนี้ เช็คสภาพอากาศ วันนี้ เช็คสภาพอากาศ วันนี้ เช็คสภาพอากาศ วันนี้

 

ที่มา: ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก