ออสเตรเลียประกาศ

ออสเตรเลียประกาศ แบนการใช้งานของแอปพลิเคชัน TikTok

ออสเตรเลีย ประกาศแบนการใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok ซึ่งมีจีนป็นเจ้าของในอุปกรณ์ของรัฐบาล
ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ตามหลังกลุ่มชาติตะวันตกอย่างสหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา รวมทั้ง
นิวซีแลนด์ ที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว เช่นเดียวกับ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และคณะ
กรรมาธิการยุโรป

การสั่งห้ามใช้งาน TikTok ในครั้งนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความกังวลของชาติต่าง ๆ ที่กลัวว่าจะถูกจีน
นำข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์

ออสเตรเลียประกาศ

มาร์ค ไตฟัส อัยการสูงสุดของออสเตรเลีย กล่าวว่า การตัดสินใจสั่งแบนแอปฯ TikTok จะมีผล
บังคับใช้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
มาตรการด้านความมั่นคง ที่นำมาใช้ตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงาน
ต้านข่าวกรองของออสเตรเลีย
นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบาเนซี ของออสเตรลีย ได้เห็นชอบที่จะให้รัฐบาลแบนการใช้งาน
แอปพลิเคชั่น TikTok หลังจากที่มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ขณะที่รัฐวิกตอเรียจะมีคำสั่ง
ห้ามใช้แอปพลิเคข้นดังกล่าวในโทรศัพท์ของรัฐบาลด้วย

 

Sources : voathai

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก