ร่วมไว้อาลัย

ร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

ทั่วโลกล้วนอาลัย หลัง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคตอย่างสงบ พระชนมายุ 96 พรรษา ณ พระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 ก.ย. ตามเวลาอังกฤษ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก 70 ปี ตลอดพระชนม์ชีพทรงผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมาย เดลินิวส์ รวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มาร่วมรำลึกพอสังเขป

ร่วมไว้อาลัย

เจ้าหญิงเอลิซาเบธ (พระยศในขณะนั้น) พระราชสมภพในวันที่ 21 เม.ย. 1926 (พ.ศ. 2469) ณ ตำหนักเลขที่ 17 ถนนบรูตัน กรุงลอนดอน

เจ้าหญิงเอลิซาเบธ (พระยศในขณะนั้น) เป็นพระราชธิดาพระองค์เเรกของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 เเละสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี พระราชบิดาเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 กับสมเด็จพระราชินีแมรี พระราชบิดาของพระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 พระปิตุลาของพระองค์ ได้ทรงสละราชสมบัติ ทำให้ เจ้าหญิงเอลิซาเบธ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัชทายาทโดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัชทายาท เมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 พระปิตุลาทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 1936

ร่วมไว้อาลัย

หลังจาก สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดาสวรรคต ในคืนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1952 เจ้าหญิงเอลิซาเบธ อเล็กซานดรา แมรี เเห่งยอร์ก จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ในขณะที่ พระองค์มีพระชนมายุ 25 พรรษา

เจ้าหญิงเอลิซาเบธได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ แล้ว แต่ก็เป็นเวลาอีก 16 เดือน กว่าจะถึง พระราชพิธีบรมราชินยาภิเษก ของพระองค์ พระราชพิธีบรมราชินยาภิเษกจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสมินสเตอร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1953 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระราชพิธีนี้ได้ถ่ายทอดไปทั่วโลก

ในพระราชพิธีบรมราชินยาภิเษก พระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวอังกฤษว่า ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าพร้อมอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ให้ช่วยสวดภาวนาให้ข้าพเจ้า ในวันที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกษัตริย์เเห่งอังกฤษ สวดภาวนาให้พระเป็นเจ้าประทานพระปัญญาญาณเเละความเข้มเเข็งให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติราชกิจลุล่วงตามที่ข้าพเจ้าได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ เเละข้าพเจ้าพร้อมรับใช้พระเป็นเจ้าเเละประชาชนของข้าพเจ้า ทุกคนตลอดที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจ…

เป็นพระประมุขของ 15 ประเทศ จาก 53 รัฐ สมาชิกในเครือจักรภพแห่งชาติ พระองค์เป็นประธานเครือจักรภพและประมุขสูงสุดแห่ง คริสตจักรแห่งอังกฤษ

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระชนมายุมากที่สุดของบริเตน เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2015 พระองค์เป็นประมุขแห่งรัฐบริเตนที่ทรงราชย์นานที่สุด แซงหน้ารัชกาลของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ผู้เป็นพระมารดาของพระปัยกา (ทวด) ของพระองค์ และเป็นพระราชินีนาถที่ทรงราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (แพลตินัม จูบิลี) เมื่อวันที่ 6 ก.พ.65

ร่วมไว้อาลัย

ตลอดรัชสมัยอังกฤษมีนายกฯ 15 คน สหรัฐมีประธานาธิบดี 14 คน ทุกคนได้เข้าเฝ้าหมดยกเว้น ลินดอน จอห์น

อภิเษกสมรสกับ เรือโทฟิลิป เมาน์ทแบตเทน เจ้าชายกรีก ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ วันที่ 20 พ.ย. 1947 มีพระราชโอรส-พระราชธิดาสี่พระองค์ ได้แก่ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส (ประสูติ ปี 1948) เจ้าหญิงแอนน์ (ประสูติ ปี 1950) เจ้าชายแอนดรูว์ (ประสูติ ปี 1960) และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด (ประสูติ ปี 1964)

เจ้าชายฟิลิป สิ้นพระชนม์ในเดือน เม.ย. 2021 (พ.ศ. 2564) พระชนมายุ 99 พรรษา

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก