ข่าวสาร สุขภาพ อาหาร

คนชอบกินเผ็ดจัด เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

คนชอบกินเผ็ดจัด กินบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง รสเผ็ด …

ข่าวสาร สุขภาพ อาหาร

อาการท้องเสีย ที่คนกินเผ็ดบางคนมักจะเจอ

อาการท้องเสีย ที่คนกินเผ็ดบางคนมักจะเจอ แต่ทำไมบางคนก็ไ …