อัพเดตเรื่องสุขภาพและความงาม แฟชั่น ได้ที่นี่

วันพยาบาลสากล กิจกรรมวันพยาบาลสากล ดูแลสุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์

วันพยาบาลสากล

วันพยาบาลสากล วันสดุดีสตรีแห่งดวงประทีป และเชิดชูเกียรติพยาบาล กิจกรรมวันพยาบาลสากล 

วันพยาบาลสากล เนื่องจากวันที่ 12 พ.ค. เป็นวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจ ที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้ จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก กิจกรรมวันพยาบาลสากล

ซึ่งสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) วันพยาบาล ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการกำหนดวันพยาบาลสากล วันพยาบาลสากลถูกกำหนดขึ้น

กิจกรรมวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมาย ให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยัง มีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้ ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทาง เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์ แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี

วันพยาบาลสากล ประวัติความเป็นมา

วันพยาบาลสากล

มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1820 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ครอบครัวของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จัดว่ามีฐานะ จึงทำให้เธอได้รับการศึกษาอย่างดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล ดังนั้น เมื่อเธออายุได้ 20 ปี ได้ขอบิดามารดาเรียนพยาบาล แต่ไม่ได้รับการอนุญาต

เนื่องจากในสมัยนั้น งานพยาบาลไม่ได้ รับการสนับสนุนเท่าที่ควร แต่เธอก็ยังมุ่งมั่น ที่จะทำงานเสียสละ เพื่อดูแลผู้เจ็บป่วย จนหาโอกาสได้ไปเยี่ยม และดูงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในทวีปยุโรป จนสุดท้ายมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลก็ได้เข้าศึกษาอบรม วิชาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนี ได้ดังใจฝัน กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้

ต่อมาในปี ค.ศ.1857 เกิดสงครามไครเมียขึ้น มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้อาสาสมัครไปช่วยดูแลทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เธอเสียสละทรัพย์สิน และขอเรี่ยไร จัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือทหาร อีกทั้งยังได้ออกตระเวนตรวจเยี่ยม เพื่อรักษา และให้กำลังใจทหาร แม้ในเวลาค่ำคืน จนได้รับสมญานามว่า “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (The lady of the lamp)

ภายหลังสงครามสิ้นสุดไนติงเกล ได้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้า จนในที่สุดได้มีผู้ร่วมกันก่อตั้ง กองทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล “ไนติงเกล” เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน จากนั้นมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลก็ได้รับการยอมรับ ให้เป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขภาพ ในกองทัพประเทศอังกฤษ กิจกรรมวันพยาบาลสากล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้

และวางแผนงานด้านสุขาภิบาล ในประเทศอินเดีย จนก่อตั้งโรงเรียนพยาบาล ที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก นอกจากนี้มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลยังได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาลอีกด้วย วันพยาบาลแห่งชาติ กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้

วันพยาบาลสากล ผู้ก่อตั้งมรณกรรมและมรดกที่มอบไว้

มิสไนติงเกลได้ทำงานถวายควีนวิคตอเรีย ตลอดเวลาครองราชย์ที่ยาวนานของพระองค์ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจรวมทั้งพระราชทานของขวัญหลายครั้ง กระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1901 เจ้าฟ้าชายเอ็ดเวิร์ดขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ทรงเห็นความสำคัญของมิสไนติงเกล ในการทำงานเสียสละเพื่อชาติตลอดมา

จึงทรงให้ผู้แทนพระองค์นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ที่ไม่เคยพระราชทานแก่สตรีผู้ใดมาก่อน มาพระราชทานให้ท่านที่เตียงนอน ซึ่งขณะนั้นมิสไนติงเกลมีอายุค่อนข้างมาก และสูญเสียสายตาทั้งสองข้าง ต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1910 ขณะที่มิสไนติงเกลอายุ 90 ปีเศษ มีอาการป่วยต่อเนื่อง และไม่ค่อยรู้สึกตัวบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง ได้พยายามให้การดูแลเป็นอย่างดี

ในที่สุดก็จากไปด้วยความสงบ โดยทิ้งพินัยกรรมไว้ว่าให้งดจัดพิธีศพที่ยิ่งใหญ่ ตามธรรมเนียมที่รัฐบาลกำหนดไว้แต่ให้จัดพิธี เคารพศพเสร็จแล้วให้นำศพเดินทางไปฝัง ณ สุสานของครอบครัวที่เมืองแฮมเชียร์ ทุกคนจึงปฏิบัติตามความประสงค์สุดท้าย ที่ได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อย ต่อมาภายหลังคณะศิษย์ และผู้ที่ศรัทธาในผลงานของท่านได้ร่วมกัน ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

ที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลเซนต์โธมัสกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อรวมรวมเอกสารหลักฐานและผลงานต่างๆ ไว้ให้ได้ศึกษาค้นคว้าสืบไป แม้ว่ามิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จากไปเป็นเวลานานเกิน 150 ปี แต่ได้มอบชีวประวัติ และผลงานอันเป็นมรดกล้ำค่าไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง กิจกรรมวันพยาบาลสากล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้

โดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินอาชีพการพยาบาล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้ ในการสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแล สุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์ ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด ๆ ทั้งที่สุขภาพดีและเจ็บป่วย โดยการทำงานด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยเมตตาธรรมอยู่ตลอดเวลา ดั่งเช่นที่ท่านได้กระทำเสมอมา

วันพยาบาลสากลในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย วันพยาบาลไทย ได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961) และได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรก กิจกรรมวันพยาบาลสากล เมื่อ พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในขณะนั้น

ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้ กิจกรรมวันพยาบาลสากล และในปีต่อ ๆ มาก็มีการจัดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดยตลอด โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลบูรพาจารย์แห่งการพยาบาล  รำลึกถึงพระคุณของท่าน และประกาศเกียรติคุณ วันพยาบาลสากล

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาท ของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นประจำทุกปี วันพยาบาลสากล กิจกรรมวันพยาบาลสากล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้

วันพยาบาลสากล

“พยาบาล” ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีความสำคัญ เพราะเปรียบเป็นผู้ดูแลคนไข้ตลอดเวลา ที่คนทุกช่วงอายุ จะต้องได้รับการดูแลจากพยาบาล เมื่อเข้าไปที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ หรือ ตาย พยาบาลก็ต้องเข้ามาดู อยู่เสมอต่อการรักษานั้น ๆ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็น ผู้ปิดทองหลังพระก็ว่าได้ วันพยาบาลสากล กิจกรรมวันพยาบาลสากล กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้

คำขวัญวันพยาบาลสากล…

สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทย กลุ่มอาชีพพยายบาลที่เสียสละตนเพื่อคนไข้ วันพยาบาลสากล ในทุก ๆ ปี ได้เผยแพร่คำขวัญวันพยาบาลสากลประจำปี ไว้ดังนี้

2564 ➡ “Nurses: A voice to lead – Health for All. แปลว่า “เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”

2565 ➡ “Nurse : A Voice to Lead Nursing The World to Health” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก”

โดยในปีนี้ คําขวัญวันพยาบาลสากล 2566 ได้กำหนดแนวทางดังคำขวัญที่ว่า “Our Nurses. Our Future. Value, protect, respect and invest in our nurses for a sustainable future for nursing and health care!” (พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา: ร่วมกันให้คุณค่า ให้เกียรติและลงทุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน)

 

Sources : สภาการพยาบาล

อ่านต่อ>>>วันงดสูบบุหรี่โลก2566

อนิเมะ