อัพเดตเรื่องสุขภาพและความงาม แฟชั่น ได้ที่นี่

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก2566

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก วันงดสูบบุหรี่โลก2566 เพื่อสุขภาพที่ดี ไร้โรคภัย

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก ในปัจจุบันมีการสำรวจว่าประชาชนและเยาวชน จากที่สูบบุหรี่เป็นมวนแล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนาใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งหลายยคนเชื่อว่าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ และไม่ได้มีอันตรายใด ๆ มากนัก แต่หารู้ไม่ว่าบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายซ้อนเร้นอยู่ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคต่าง ๆ ได้ วันงดสูบบุหรี่โลก2566

หลายคนรู้ดีว่าโทษของการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่สามารถเลิกสูบมันได้ บางคนสูบเพราะอยากลอง บางคนสูบเพราะความเท่ จนทำให้เกิดเป็นนิสัยและติดบุหรี่ในที่สุด และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันงดสูบบุหรี่โลก2566 องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เรามารู้ วัตถุประสงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และประวัติ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่กันดีไหม ?

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day วัตถุประสงค์และโทษของบุหรี่ 

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามัยโลก ( WHO FCTC)  ระบุชัดเจนว่า การควบคุมยาสูบนั้น ครอบคลุมถึงการควบคุมอุปสงค์ ควบคุมอุปทาน และกลยุทธ์ในการลดอันตราย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจะช่วยให้ สุขภาพของประชากรดีขึ้น ด้วยการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงการได้รับควันบุหรี่มือสอง ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2540 ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม ประชุมระดับนานาชาติได้สรุปว่า นโยบายควบคุมยาสูบที่สำคัญคือ การนำหลักการสามข้อมาปรับใช้

 1. คือการป้องกันการใช้ยาสูบ
 2. คือการเลิกบุหรี่
 3. คือการลดการได้รับสารอันตราย ในผู้ที่ไม่ต้องการเลิกบุหรี่ เพื่อลดการเสียชีวิต และโรคที่เกิดจากยาสูบ ในผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน และผู้สูบบุหรี่รุ่นใหม่ องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญ ของการป่วยและเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic วันงดสูบบุหรี่โลก2566

ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี วันงดสูบบุหรี่โลก2566 ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ และแสดงโทษของยาสูบ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศ ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ เพื่อแสดงภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เรียงความวันงดสูบบุหรี่โลก

โทษของบุหรี่ อันตรายจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่นั้น ถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและ ผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วย สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ เช่น

– คาร์บอนมอนอกไซด์

ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ หากได้รับจะเกิดการขาดออกซิเจน ทำให้มึนงง ตัดสินใจช้า เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่

– นิโคติน

เป็นสารระเหยในควันบุหรี่ มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีผลต่อต่อมหมวกไต ทำให้เกิดการหลั่งอิพิเนฟริน ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และไม่เป็นจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเส้นเลือด (ก้นกรองไม่ได้ทำให้ปริมาณนิโคตินลดลงได้)

– ทาร์ หรือน้ำมันดิน

เป็นคราบมันข้นเหนียว สีน้ำตาลแก่ เกิดจากการเผาไหม้ของกระดาษและใบยาสูบ และเป็นสารก่อมะเร็งต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอด, กล่องเสียง, หลอดลม, หลอดอาหาร, ไต, กระเพาะปัสสาวะ และอื่น ๆ ร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอด เกิดอาการระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ วันงดสูบบุหรี่โลก2566

จากการสำรวจพบว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ โดยมีผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า นอกจากนี้ยังทำให้เสียบุคลิก เสี่ยงกระดูกพรุน และทำให้ฟันมีสีคล้ำหรือฟันเหลืองอีกด้วย ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก

องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก2566 ผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอด ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน วันงดสูบบุหรี่โลก2566

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ไฟฟ้าเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดา

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นการกรตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก2565

ในปีนี้ พ.ศ.2566 องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์ใน วันงดสูบบุหรี่โลก2566 คือ We need food, not tobacco – Growing sustainable food crop instead of tobacco โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 1. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอาหารที่ยั่งยืน แทนที่การปลูกยาสูบ
 2. สนับสนุนเกษตรกรยาสูบรายย่อย ผ่านการสนับสนุนการเพาะปลูกแลพผลิตพืชทดแทน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาด ที่เอื้อต่อการผลิตพืชทดแทน ซึ่งจะช่วยทั้งเกษตรกร และเผสรษฐกิจของประเทศ

สำหรับประเทศไทยในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เพื่อใช้เป็นแนวทาง การสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ในทิศทางเดียวกันตลอดปี องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 1. เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงอันตราย ของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า
 2. เพื่อให้รู้ถึงอันตรายของสารพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า
 3. เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า
 4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหา และอันตรายของสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า

ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็น คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก2566 “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” จึงเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาคม ในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเด็กเยาวชน เกิดความตระหนักถึง ภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่

โดยมุ่งเป้าในการลดปัญหา การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องเด็กเยาวชนไทย ไม่ให้เข้าถึง เพื่อมิให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ต่อไป แม้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจะเลิกยาก แต่ไม่เกินกำลังของผู้ที่ตั้งใจจริง ขอเป็นกำลังใจให้ ผู้ที่ตั้งใจเลิกทิ้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเสียตั้งแต่วันนี้ สามารถติดต่อสายด่วนเพื่อการเลิกบุหรี่ได้ที่เบอร์ 1600 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ในการตัดสินใจที่จะลด-เลิกบุหรี่ สิ่งที่คุณจะได้กลับมาดังนี้

 • มีบุคลิกที่ดีขึ้นเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ควันบุหรี่นอกจากจะทำให้ผู้ที่สูบนั้นมีกลิ่นตัว กลิ่นปากมีลมหายใจที่เหม็น ฟันเหลืองเป็นคราบแล้วนั้น และผู้ที่สูบมาเป็นระยะเวลานานใบหน้าก็จะมีริ้วรอย ผิวพรรณหมองคล้ำมากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนบุคลิกภาพและความมั่นใจของผู้สูบทั้งสิ้น หากคุณไม่สูบกลิ่นที่น่ารังเกียจก็จะหายไป และผิวพรรณก็แลดูมีน้ำมีนวลขึ้น

 • เป็นการเลิกทำร้ายสุขภาพและคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีลูกน้อย

จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้รับควัน โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในครอบครัว ทำให้มีอาการป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่นโรคหืด ทอมซิลอักเสบ หวัดและปอดบวม

 • เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก

จากการศึกษาพบว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ จะมีแนวโน้มคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ และจะมีโอกาสติดบุหรี่สูงกว่าเด็กทั่วไป

 • ไม่ต้องเสี่ยงต่อการทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆ

ในควันบุหรี่มีสารเคมีถึง 4,000 ชนิดและมี 60 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง จากรายงานทางการแพทย์ทั่วโลกระบุตรงกันว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายโรค เช่นโรคมะเร็ง ปอด โรคหัวใจ โดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคถุงลมโป่งพอง

 • อายุยืนขึ้น

ทุกวันนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่วันละ 13,700 คนหรือชั่วโมงละ 570คน หรือปีละ 5ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากมาย โดยกว่าครึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร (ก่อนอายุ 65ปี)

 • มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น

คุณสามารถมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอีกอย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาทหรือมากกว่านั้น นี่ก็เป็นจุดประสงค์ที่ องค์กรอนามัยโลกรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และดอกลีลาวดีเป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข

 

Sources : สสส., WHO

อ่านต่อ>>>บุหรี่ไฟฟ้าโทษ

อนิเมะ