เรื่องของการนอน
กดแชร์

เรื่องของการนอน นอนมาก-น้อยเสี่ยง “ความจำเสื่อม” ควรนอนแค่ไหนถึงจะสุขภาพดี

นอนน้อยก็เบลอ นอนเยอะก็ไม่ดี! รู้หรือไม่ การ “นอนหลับ” ที่มากเกินกว่า 9 ชั่วโมงหรือนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง อาจทำร้ายสมองและนำไปสู่ภาวะ “ความจำเสื่อม” และความคิดบกพร่องได้ แล้วนอนนานแค่ไหนถึงจะพอดี?

เรื่องของการนอน

คนเรายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ “ความจำเสื่อม” และความคิดบกพร่องมากขึ้นตามไปด้วย โดยหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดภาวะผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง มาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราอย่าง “การนอนหลับ” ที่น้อยเกินหรือมากเกินความพอดี

ยืนยันจากงานวิจัยเรื่อง “Association of Short and Long Sleep Duration With Amyloid-β Burden and Cognition in Aging” ที่เผยแพร่ผ่านวารสารด้านประสาทวิทยา “JAMA Neurology” เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืน พบว่ามีภาวะความคิดและการรับรู้บกพร่อง อีกทั้งพบว่าคนกลุ่มนี้มีสารโปรตีนที่เรียกว่า amyloid-beta เพิ่มขึ้นในสมอง ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการ “สมองเสื่อม”

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่นอนมากเกินกว่า 9 ชั่วโมงขึ้นไป พบว่ามีความเชื่อมโยงกับปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตัดสินใจแย่ลง

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก


กดแชร์