เปิด 5 อันดับ

เปิด 5 อันดับ การส่งออกสินค้าเกษตรปี’65 ที่ไทยส่งออกมากที่สุด

หากพูดถึง การส่งออก หลายท่านคงทราบกันดีว่าประเทศไทยนั้น สินค้าส่งออกที่ทำเงินเป็นอันดับตันๆของประเทศ ก็คือสินค้าเกษตร (อันดับหนึ่งคือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์) แต่เคยสงสัยไหมว่า สินค้าเกษตรอะไรบ้างที่ทำเงินให้ประเทศเราอย่างมหาศาล ไปดูกันเลยค่ะ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชของไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟิ้นตัว รัฐบาลเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าพืชไปต่างประเทศของไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลก

สำหรับสินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรกที่สร้างมูลค่าการส่งออกให้ประเทศไทยได้แก่

อันดับ1 ผลไม้สด แช่เย็นและแห้ง มียอดส่งออก 1.51 แสนล้านบาท คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าวอ่อน และมะม่วง

อันดับ2 ยางพารามียอดส่งออก 1.27 แสนล้าน

อันดับ3 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1 แสนล้านต้น ๆ

อันดับ4 ข้าว ยอดส่งออก 8 หมื่นล้านบาทต้น ๆ

อันดับ5 ไก่แปรรูป 6 หมื่นล้านบาท

เปิด 5 อันดับ

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก