สุ่มตรวจผัก

สุ่มตรวจผัก ตลาดทั่วไทย ช่วงเทศกาลกินเจ กรมวิทย์ฯ พบ 6 ชนิดมีสารตกค้าง

กรมวิทย์ฯ สุ่มตรวจผักและอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ จากตลาดสด 5 ภาคทั่วประเทศ พบมีสารเคมีตกค้างในคะน้า กวางตุ้ง มะระ เห็ด ผักบุ้งและถั่วงอก แนะวิธีล้างก่อนนำมาปรุงอาหาร

กินเจปี 2565 เริ่มแล้วตั้งแต่ 26 ก.ย.65 ยาวไปจนถึง 4 ต.ค.65 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยละเนื้อสัตว์กินผักสร้างกุศล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มตรวจผักและอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์จากตลาดสด 5 ภาคทั่วประเทศ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จากการ สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดสด 5 ภาคทั่วประเทศ

เป็นผักที่นิยมรับประทานช่วงเทศกาลกินเจ 10 ชนิด ได้แก่ แครอท หัวไชเท้า กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว มะระ เห็ด ผักบุ้งและถั่วงอก จำนวนทั้งหมด 218 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในคะน้า กวางตุ้ง มะระ เห็ด ผักบุ้งและถั่วงอก จำนวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.1

อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ จำนวน 75 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปลอมปนของ DNA เนื้อสัตว์ทุกตัวอย่างและตรวจวัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิค) ในอาหารประเภทเส้น ได้แก่ เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น บะหมี่ไม่ใส่ไข่ เส้นบุก จำนวน 14 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบกรดเบนโซอิคทุกตัวอย่าง ส่วนกรดซอร์บิกพบเพียง 1 ตัวอย่าง

นายแพทย์ศุภกิจ แนะนำว่า การรับประทานอาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์นั้น ผู้บริโภคหรือผู้ปรุงอาหารควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจและอาหารต้องมีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี เลขสารบบอาหารที่ชัดเจน เพราะถ้าแหล่งผลิตไม่ได้มาตรฐานบางครั้งอาจมีส่วนประกอบ เช่น ไข่ นมหรือเนื้อสัตว์ปนเปื้อน และควรหลีกเลี่ยงรับประทานหรือซื้ออาหารที่มีรูปร่าง และรสชาติที่เหมือนเนื้อสัตว์มากจนเกินไป

สำหรับผักสดและผลไม้สดควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนรับประทาน ผักใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง เปิดน้ำไหลผ่านแล้วค่อยๆ คลี่ใบออก

หากเป็นกะหล่ำปลีหรือผักกาดขาวให้หั่นหรือฉีกออกมาเป็นใบๆ เพื่อให้น้ำเข้าไป ถึงซอกใบ ถูใบผักให้ทั่ว แล้วทำซ้ำๆ เพื่อล้างทั้งสารพิษ ดิน และทราย ผักหัว เช่น แครอท หัวไชเท้า เปิดน้ำไหลผ่าน และถูหัวผักให้ทั่วอย่างน้อย 2 นาที หรือถูจนกว่าสิ่งสกปรก เศษดิน เศษทรายจะออกจนหมด

ส่วนเห็ดจะค่อนข้างดูดซับน้ำได้ดี ไม่แนะนำให้ล้างด้วยวิธีการแช่ในน้ำ ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านแบบเร็วๆ หากเจอสิ่งสกปรกให้ใช้มือหยิบออก

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก