วัคซีนสะสม

วัคซีนสะสม ยอดล่าสุด 134.4 ล้านโดส วานนี้ฉีดเพิ่มไปอีก 1.8 แสนโดส

อัปเดตฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 6 พ.ค. 65 ยอดสะสมล่าสุด 134.4 ล้านโดส ขณะวานนี้ฉีดเพิ่มไป 1.8 แสนโดส ยอดเข็ม 3 ขยับขึ้นเป็น 38.1%

วันที่ 7 พ.ค. 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย มีข้อมูลเป็นดังนี้

สำหรับการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนในภาพรวม ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565 เวลา 18.00 น. เพิ่มขึ้น 181,959 โดส

-ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 22,890 ราย
-ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 74,098 ราย
-ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 84,971 ราย

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 6 พ.ค. 2565 (433 วัน) 134,400,625 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด

-ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 56,371,631 ราย (คิดเป็น 81% ของประชากร)
-ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 51,532,174 ราย (คิดเป็น 74.1% ของประชากร)
-ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 26,496,820 ราย (คิดเป็น 38.1% ของประชากร)

สำหรับผลการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี

ผู้สูงอายุ เป้าหมาย 12,704,543 ราย

-เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว 10,701,657 โดส หรือคิดเป็น 84.2%
-เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 10,162,870 โดส หรือคิดเป็น 80%
-เข็มที่ 3 ฉีดไปแล้ว 5,324,785 โดส หรือคิดเป็น 41.9%

ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย

-เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว 2,776,378 โดส หรือคิดเป็น 53.9%
-เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 798,368 โดส หรือคิดเป็น 15.5%

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก