ยอดไลก์ ใน Instagram เริ่มมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากขึ้น ทำให้มีพวกเขาความอ่อนไหวกับจำนวนยอดไลก์

จากงานศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน The Journal of Psychology ได้แสดงให้เห็นว่าจำนวน การกดถูกใจ(Like) บนโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram นั้นส่งผลบางอย่างต่อกลุ่มวัยรุ่นในด้านความอ่อนไหว ความรู้สึกคุณค่าในตัวเอง

ยอดไลก์ ใน

Instagram นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้เกิดการเปรียบเทียบด้านภาพลักษณ์ ด้านการใช้ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นบางคน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ในอนาคต

ได้มีการทดสอบ โดยนักวิจัยได้ให้กลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งนึกจินตนาการถึงเวลาที่เขาได้ยอดไลก์น้อยและยอดไลก์มากและให้พวกเขาแสดงความรู้สึกออกมาผ่านอีโมจิ ผลการทดสอบนั้นน่าสนใจทีเดียว

ผลหลักๆ คือ กลุ่มวัยรุ่นที่คิดว่าได้ไลก์น้อยจะแสดงอารมณ์ในเชิงลบมากขึ้นและมีผลทำให้แสดงอารมณ์เชิงบวกน้อยลง กลุ่มวัยรุ่นที่อายุ 15-18 ปี มีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนในสื่อสังคมหรือกลุ่มเพื่อน

ปัญหานั้นอาจจะดูพื้นฐานแต่หลายคนก็ให้ความเห็นไว้ว่ามันอาจจะส่งผลระยะยาวด้านสภาพจิตใจจนไปถึงวัยผู้ใหญ่ได้ เช่น เมื่อพวกเขาไม่สำเร็จตามที่คิด ที่วางไว้ในโซเชียลอาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกถึงความโดดเดี่ยว วิตกกังวลได้ พร้อมยังมีแนวโน้มในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสอดส่องผู้อื่นและหลายครั้งมันทำให้รู้สึกว่า ตัวเองแย่กว่าคนอื่น

โซเชียลมีเดียนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ควรเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างถูกวิธี การห่างจากโซเชียลบ้างนั้นก็อาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก