พบเชื้อ “โคลิฟอร์ม-อี.โคไล” ปนเปื้อนในน้ำแข็งหลอดยี่ห้อดัง อย.เตือนไม่ควรซื้อทาน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ที่ผ่านมาฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยข้อมูลว่า ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จากสถานที่ผลิตอาหารของบริษัทผลิตน้ำแข็งหลอด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยฉลากผลิตภัณฑ์ระบุ “น้ำแข็งหลอดใช้รับประทานได้ เลขสารบบอาหาร 10-1-05341-1-0001 ผลิตโดยบริษัท… ซ.วัชรพล (รามอินทรา 55) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ” ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม หรือ แบคทีเรียที่พบในอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น เพราะอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ ผลที่พบมากกว่า 23 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) และตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

พบเชื้อ "โคลิฟอร์ม-อี.โคไล"

ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อแนะนำ พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

Sources : FDAThai

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก