ข่าวดีปีใหม่ ม.ค. 2566

ข่าวดีปีใหม่ ม.ค. 2566 ยกเลิกธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง เช็คเงื่อนไขที่นี่

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทางแบบด่วนรับเล่มภายในวันเดียว ที่ปรับลดค่าธรรมเนียม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไข -บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว

◼ จำนวน 100 คิว/วัน
◼ ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และยกเว้นวันหยุดราชการ)
◼ ต้องรับบริการ “ก่อนเวลา 11.30 น.” ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in)
◼ รับเล่มหนังสือเดินทาง “เวลา 14.30 – 16.30 น.” ณ กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียว (ในกรณีที่ต้องรับหนังสือเดินทางแทนสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการกงสุล 24 ชั่วโมง 02-5728442 )

อัตราค่าธรรมเนียมที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

◼ หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
◼ หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)
◼ ทั้งนี้การทำหนังสือเดินทางรับเล่มภายในวันเดียว (เล่มด่วนพิเศษ) ยังต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หรือ 1,500 บาท (ตามรายละเอียดด้านบน)

นอกจากลดค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตด่วนรับเล่มภายในวันเดียวแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดปี 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว)” ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

อีกทั้งยังมีบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร) ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)

ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศยังมอบของขวัญปีใหม่ 2566 เพิ่มเติมดังนี้

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)

◼ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่
◼ สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
◼ ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น

บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok Mobile Service)

◼ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
◼ บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
◼ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวดีปีใหม่ ม.ค. 2566

 

อ่านบทความอื่นๆ »» BEAUT

ผู้สนับสนุน » »คลิ๊ก